ABOUT KHS

"Kinderhuis Samuël": Door God gehoord! 

VISIE

Kinderhuis Samuel is in 2022 het kwalitatief en kwantitatief groeiende kinderopvang instituut met het enige tussenhuis in Suriname, die op professionele wijze een bijdrage levert aan de vorming van jonge kansarme burgers, die een toegevoegde waarde zijn voor de Samenleving.

MISSIE

Wij bieden middels het Christelijk geloof, opvang en begeleiding aan kansarme jongeren, opdat zij opgroeien tot zelfstandige, competente  (volwaardige ) burgers in de samenleving door middel van:

 1. Kwaliteit opvang en begeleiding
 2. De twee huizen en tussenhuis  
 3. Communicatie

DOEL

Kinderen opvoeden en zelfstandigheid , zelfredzaamheid en zelfvertrouwen geven waardoor ze op 18 jarige leeftijd voor zichzelf kunnen zorgen en competente burgers kunnen zijn. Dit doen op basis van een christelijke /religieuze benadering. Voor kinderen waarvan de ouders niet instaat waren om voor hen te zorgen, voor kinderen waar niemand zich iets aan gelegen liet. Het doel van Stichting Kinderhuis Samuel was en is nog steeds ; het verzorgen en opvoeden van Surinaamse kinderen uit de minder bedeelde gezinnen en weeskinderen van alle gezindten in Suriname. Hen begeleiden van uit een christelijke achtergrond tot zijninstaat zijn om voor zich zelf te kunnen zorgen.

SUBDOELEN

 • Het bieden van emotionele/psychisch begeleiding om de kinderen weerbaar te maken tegen invloeden van buiten
 • De kinderen zo gauw mogelijk deel te laten nemen aan het schoolsysteem
 • De kinderen christelijke waarden en normen bij brengen zodat zij leren omgaan met moreel/ethische vraagstukken die zij op hun levenspad tegen zullen komen.
 • In het belang van de kinderen externen inschakelen voor hulp.
 • Samen met de kinderen die 18 jaar oud zijn zoeken naar een gepaste woonsituatie.

GEWENSTE DOELEN

 • Zoeken naar weekend gezinnen voor de kinderen.
 • Intensiveren van de emotionele/psychische begeleiding.
 • Ouders of andere familieleden zoveel mogelijk betrekken bij de hulpverlening.
 • Continueren van activiteiten binnen en buitenshuis.
 • Moderniseren van de administratie van de kinderen en heel Samuel.

HOE HET IS BEGONNEN

Graag willen wij U iets vertellen  over ” Kinderhuis Samuel”. In 1965 zijn Lammie Krol en Lucky Hartenberg met de boot vertrokken naar Suriname waar zij hun werkzaamheden  hadden in het Centraal Ziekenhuis  in Paramaribo. In en buiten het ziekenhuis stonden zij al snel bekend als; de zingende zusters. Tijdens hun werkzaamheden in het ziekenhuis werden zijn geconfronteerd met een groep “vergeten kinderen”. En zij besloten van start te gaan met een kinderhuis aan de Kernkampweg  46. Het was hun verlangen om iets voor hun naaste te betekenen en het geloof in de Here Jezus uit te dragen.

Na een goede voorbereiding met instanties als ministerie van Sociale zaken,  Justitie en Volks gezondheid  in Paramaribo  hebben zij op 1 mei 1966 in een huurhuis de deuren geopend . Op de openingsdag vonden veertien kinderen onderdak, wat in korte tijd werd uitgebreid tot vijfentwintig kinderen. Het kreeg de naam” Kinderhuis Samuel “ wat betekent: door God gehoord!

In december 1966 werd het kinderhuis officieel: ‘”Stichting Kinderhuis Samuel”. De jongste baby die we ooit hebben  opgenomen was twee uur oud, en werd door de moeder zelf gebracht. Wij hebben een van de jongens tot zijn twee en twintigste jaar mogen begeleiden tot  hij in het huwelijksbootje  stapte.